BLACK WEEKEND

Vi bjuder på startavgiften och rabatterad månadskostnad på larmpaketen

Gäller fram till Måndag 30/11

Folklarm – Villapaket

Komplett inbrottslarm för villa och radhus med Connect. Enkelt att använda och installera där du hanterar det mesta genom appen. Sensorerna i paketet består av två rörelsesensorer och två dörrmagneter.

119 kr/mån 139 kr/mån

Startavgift 0kr 490kr

Innehåll & tillval

Folklarm – Villapaket

 • Smartbox – 1st
 • Smartpad – 1st
 • Nyckelbricka – 2st
 • Fjärrkontroll – 2st
 • Rörelsesensorer – 2st
 • Dörrmagneter – 2st
 • 1×1 meter Ethernet kabel – 1st
 • Larmdekaler – 4st
 • Larmdekal A6 – 1st
 • SIM-kort – 1st
 • Safeland Connect – 1st

Tillbehör och uppgraderingar du kan lägga till:

Här är vanliga tillbehör. Inga startkostnader vid beställning av larmpaket.

ProduktMånadskostnad per styck
Dörrmagnet, Vattensensor, Vibrationssensor, Brandvarnare15 kr
Rörelsesensor, inomhussiren19 kr
SIM-kort med trafik/SMS10 kr
Inomhuskamera29 kr
Utomhuskamera39 kr

Premiumlarm – Larmpaket Bas

Larmpaket Bas består av tjänsten Safeland Connect och de komponenter du behöver för att skydda en lägenhet eller sommarhus mot inbrott. Sensorerna i paketet består av 1 dörrmagnet och 1 rörelsesensor.

159 kr/mån 179 kr/mån

Startavgift 0kr 490kr

Innehåll & tillval

Premiumlarm – Larmpaket Bas

 • Centralenhet – 1st
 • Rörelsesensor – 1st
 • Dörrmagnet – 1st
 • Inomhussiren – 1st
 • Larmskylt A5 – 1st
 • Larmdekaler – 5st
 • SIM-kort – 1st
 • Safeland Connect – 1st

Tillbehör och uppgraderingar du kan lägga till:

Här är vanliga tillbehör och uppgraderingar. Inga startkostnader vid beställning av larmpaket.

ProduktMånadskostnad per styck
Brandvarnare (FireProtect)25 kr
Uppgradering till Hub2 och 1 kamerasensor (MotionCam)30 kr
Fjärrkontroll (SpaceControl), Överfallsknapp (Button)10 kr
Extra dörrsensor (DoorProtect)10 kr
Extra rörelsesensor (MotionProtect)15 kr
Uppgradering av sensor till DoorProtect Plus, MotionProtect Plus eller CombiProtect10 kr
Uppgradering av MotionProtect till MotionCam20 kr
Sensor för glaskross (GlassProtect) eller vibration/gyro (DoorProtect Plus)20 kr
MotionProtect Plus eller CombiProtect25 kr

Premiumlarm – Larmpaket Stor

Larmpaket Stor består av tjänsten Safeland Connect och de komponenter du behöver för att skydda ett större hem mot inbrott. Sensorerna i paketet består av 3 dörrmagneter och 3 rörelsesensorer.

229 kr/mån 249 kr/mån

Startavgift 0kr 1490kr

Innehåll & tillval

Premiumlarm – Larmpaket Stor

 • Centralenhet – 1st
 • Rörelsesensorer – 3st
 • Dörrmagneter – 3st
 • Inomhussiren – 1st
 • Fjärrkontroll – 1st
 • Manöverpanel – 1st
 • Larmskylt A5 – 2st
 • Larmdekal A6 – 1st
 • Larmdekaler 8st
 • SIM-kort – 1st
 • Safeland Connect – 1st

Tillbehör och uppgraderingar du kan lägga till:

Här är vanliga tillbehör och uppgraderingar. Inga startkostnader vid beställning av larmpaket.

ProduktMånadskostnad per styck
Brandvarnare (FireProtect)25 kr
Uppgradering till Hub2 och 1 kamerasensor (MotionCam)30 kr
Fjärrkontroll (SpaceControl), Överfallsknapp (Button)10 kr
Extra dörrsensor (DoorProtect)10 kr
Extra rörelsesensor (MotionProtect)15 kr
Uppgradering av sensor till DoorProtect Plus, MotionProtect Plus eller CombiProtect10 kr
Uppgradering av MotionProtect till MotionCam20 kr
Sensor för glaskross (GlassProtect) eller vibration/gyro (DoorProtect Plus)20 kr
MotionProtect Plus eller CombiProtect25 kr

Valfrihet

Väx med dina behov. Flera åtgärdstjänster.

Trygghet

Kunnig personal och bra service!
98 av 100 ger Safeland höga betyg på Trustpilot.

Schyssta villkor

Beställ ett hemlarm utan bindningstid eller friköp det direkt i vår butik.

Hellre friköpt hemlarm?

Betala istället engångskostnaden för ett friköpt hemlarm i butiken.

BESTÄLL HÄR


BLACK WEEKEND ÄR ÖVER FÖR DEN HÄR GÅNGEN


Viktigaste villkoren i korthet:

 • Kunden installerar systemet, samt nedmonterar samt återsänder larmet vid tjänstens avslut.
 • Ingen bindningstid.
 • Vid uppsägning av tjänsten inom 12 månader tillkommer en avgift om 1000 kr.
 • Systemet får endast användas för normalt hembruk.
 • Safeland ger garanti på produkterna under hela hyresperioden. Reklamerad vara ersätts till Kund med en fungerande motsvarande vara.
 • Inga fakturaavgifter vid digital faktura genom e-post.
 • Priserna gäller privatpersoner. För företag tillkommer 25%.
 • Safeland erbjuder support på tjänsten till Kunden genom telefon, e-post och webbchatt utan kostnad. På vissa orter i Sverige erbjuds installation och service på plats mot extra avgift.
 • Safeland erbjuder möjlighet att friköpa larmet.
 • Vid beställning kan Safeland genomföra kreditprövning. Safeland har rätt att neka en beställning.

Visa fullständiga villkor

Villkor

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR HYRA AV LARMSYSTEM

Dessa villkor, tillsammans med de villkor och specifikation som följer av valda system samt Safelands Allmänna villkor, reglerar förhållandena mellan dig och oss avseende de system vi hyr ut till dig. Avtalspart är fysisk avtalstecknare som är över 18 år gammal och även användare/nyttjare på installationsadress får endast vara privatperson. Avtalstecknare och användare/nyttjare benämns gemensamt som någon form av ”du”.

SYSTEMETS FUNKTION

Beskrivning av systemet och tjänsten Connect finns på vår hemsida ​www.safe.land​. Du väljer de komponenter som skall ingå i hyresavtalet. Systemet kan exempelvis bestå av komponenter för inbrottsskydd,, brandskydd, vattenskydd, övervakningskamera, eller annat typ av system för ditt hem. Vissa produkter kan kräva särskilda förutsättningar för att uppnå avsedd funktion.

RÄTT ATT UTÖKA OCH MINSKA OMFATTNINGEN AV SYSTEMET

Du har möjlighet att addera och utöka systemet med fler komponenter från Safeland under hyrtiden enligt var tid gällande prislista. Du har även rätt att komplettera systemet med friköpta komponenter från Safeland utan att det påverkar din månadsavgift.

Du har även rätt att minska antalet hyrda komponenter i systemet. Hyresreduktionen är maximalt 20% och träder i kraft månaden efter returnerad komponent(er). Vid minskning av systemet har vi rätt att ta ut en returkostnad om 89 kr.

DITT ANSVAR
Du ansvarar för att:

 • Installera och använda systemet enligt våra och produktens anvisningar, samt användning för normalt hemmabruk
 • Montera ner, paketera och återsända samtliga komponenter vid uppsägning av avtalet.
 • Du ansvarar för den löpande underhållet och driften av systemet, exempelvis batteri, rengöring, strömförsörjning ochdatakommunikation.
 • Mobiltäckning för centralenheten, samt bekosta påfyllningen av datatrafik/SMS i systemet. Safeland tillhandahåller ettoladdat SIM-kort vid avtalets ingång.
 • Systemets app(ar) är uppdaterad. För att ta del av samtliga funktioner krävs en mobil app (Apple IOS eller Android).

Äldre versioner av telefoner/operativsystem kan ha begränsad eller inget stöd för systemet.

VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar för att leverera de tjänster som tillhör systemet “Connect” och “Connect Plus” i linje med specifikation av dessa tjänster. Vid fel på ditt system skall vi vara behjälplig till lösning genom vår webbsida och support. Vi utför ingen service på plats hos dig. I särskilda fall kan vi komma att hänvisa dig till en separat support för djupare analys av systemet.

Vid bekräftat produktfel åtgärdar vi problemet enligt beskrivning under avtalspunkt Garanti.

PRISER OCH PRISFÖRÄNDRINGAR

Priser gäller enligt prislista vid ingången av avtal. Vi har rätt att höja priset, maximalt 5% per 12-månadersperiod. Vi har ingen rätt att göra prishöjning under avtalets 12 första månader. Prishöjningar skall aviseras av oss senast 45 dagar innan de träder i kraft.

FAKTURERING / BETALNING

Fakturering sker för varje kalendermånad. Det tillkommer ingen kostnad för fakturering med e-post. Om tjänsten startar på en annan dag än den 1:a i en månad sker faktureringen direkt, alternativt sammanslaget med fakturan för den andra månaden. Safeland kan på beställning tillhandahålla pappersfaktura mot extra avgift.

Betalningsvillkor är 20 dagar från fakturans utskick. Förseningsavgift försenad faktura är 50 kr i påminnelseavgift plus ränta..

GARANTI / REKLAMATION

Komponenter som är specificerade i detta avtal omfattas av en produktgaranti under hela hyrtiden. Exkluderat är förbrukningsmaterial, såsom batterier, fjärrkontroller samt fel på enheter som orsakats av felaktig användning eller fysisk åverkan. Vi har rätt att exkludera komponenter från den avtalslånga garantin.

Vid garantiärende repareras eller ersätts varan av oss. Du ansvarar för att installera och montera ersättningsprodukten enligt våra anvisningar.

Åberopande av garantiärende sker genom att du skickar e-post till support@safe.land med beskrivning av felet. Garantin omfattar inte fel som inte härrör produktfel, exempelvis räckvidd av enheter.

ÅNGERRÄTT

Vi vill att du skall vara trygg med oss. Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar

Särskilda villkor för hyra av system * United Eyes AB * OrgNr 556984-9481* Stora Nygatan 25, 111 27 Stockholm

från det att man tagit emot varorna. Du har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om varan hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt (för att fastställa egenskaper och funktion) och inte är i väsentligen oförändrat skick förbehåller vi oss att debitera för värdeminskning.

Om du väljer att ångra ditt köp kontaktar du oss på support@safe.land så hjälper vi dig med returprocessen.

UPPSÄGNING AV AVTAL

Du kan närsomhelst säga upp hyresavtalet. Vid uppsägning av hyresavtal kontaktar du support@safe.land . Du får då anvisningar och retursedel för hur återlämningen skall ske. Du ansvarar och bekostar nedmonteringen av samtliga komponenter i systemet samt återsänder de till oss enligt anvisningar.

Datumet för uppsägningen infaller den dag vi mottagit larmet från dig. Ingen återbetalning sker för outnyttjade dagar baserat på din betalperiod.

Vid uppsägning av avtalet inom 12 månader från avtalstiden start, alternativt 12 månader efter senaste kompletteringen av systemet, tillkommer en kostnad på 1000 kr.

Vi har rätt att säga upp avtalet tidigast 24 månader efter avtalets startdatum..

FLYTT ELLER ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Du har rätt att ta med dig ditt hyrsystem vid flytt.

Du kan överlåta avtalet till en annan part genom att denne skriver under hyresavtalet med oss. Vi har dock rätt att neka en överlåtelsen.

KRAV OCH TVISTER

Dessa villkor skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist ska i första hand lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten behandlas i allmän domstol.

Du kan dessutom alltid vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till i fall ARN är behörig. Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens (”ARN”)rekommendationer.

ÄNDRING AV VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Vi meddelar ändringen per epost senast en månad innan ändringen träder i kraft. Små justeringar av avtalet kan ske genom uppdatering av avtal på Safelands webbsida och i app.

United Eyes AB

OrgNr: 556984-9481

Stora Nygatan 25

111 27 Stockholm

info@safe.land

010 -222 99 00

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla