Uppförandekod

Etiska riktlinjer för våra Partners 

Safeland utvecklas av Safeland AB, ett värderingsdrivet företag som i enlighet med
socialt entreprenörskap strävar efter att kombinera samhällsnytta med företagande.
Safeland AB arbetar aktivt tillsammans med forskningsinstitut, räddningstjänst
och polis i Sverige och internationellt.


Utvecklingen av Safeland drivs utifrån möjligheterna med ny teknologi.
Safeland vill göra det lättare för människor att hjälpa varandra. Vi vill bidra
till samhället på ett meningsfullt sätt. Vi förväntar oss att våra affärspartners
stöttar och bidrar till den målsättningen. 

Vi och våra partners agerar alltid på ett sätt som skapar förtroende för
Safelands varumärke och verksamhet.


Det innebär exempelvis;
– Att alltid erbjuda tydliga villkor och en transparent prissättning mot slutkund
– Att ha respekt för människors hem och endast bedriva uppsökande, fysisk
försäljning då det finns ett tydligt behov av detta och en större mängd hushåll
i samma område kan inkluderas och gynnas


Givetvis förväntar vi oss att medarbetare, leverantörer, affärspartners och andra
intressenter arbetar på ett sådant sätt att samtliga lagar, regler och föreskrifter
som är tillämpliga för vår profession följs.


Vi är alla stolta över att representera Safelands idé och varumärke. Tillsammans är
vi på god väg att förändra säkerhetsbranschen till det bättre.
Stort tack för att du är del av vår resa.

 

 

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla