Är solceller brandfarliga?

Är solceller brandfarliga?

Dela inlägg

I takt med ökad efterfrågan på hållbara energikällor och högre elpriser, har solpaneler blivit en vanlig syn på hustak. Denna teknologi erbjuder många fördelar, inklusive minskade energikostnader och minskade koldioxidutsläpp. Trots detta finns det dock vissa risker för brand som är förknippade med solpanelinstallationer.

En bra elinstallation reducerar brandrisken

Solcellerna skapar likström som sedan omvandlas till växelström som kan gå in i elnätet. Denna process, i kombination med värmen, innebär risker som kräver omsorgsfullt valda komponenter och professionellt utförda installationer. Därutöver bör det förebyggande arbetet rikta in sig på:

  1. Materialskador: Solpaneler kan skadas av yttre påverkan, såsom trädgrenar, snö eller isfall. Om solpanelernas skyddande lager skadas kan det leda till exponering av de elektriska komponenterna och öka risken för brand.
  2. Överhettning: Om solpanelerna blir överhettade på grund av felaktig ventilation eller skuggning kan det leda till att isoleringen smälter och orsakar brand.
  3. Felaktig installation: En dåligt utförd installation av solpaneler kan leda till bristande säkerhet, t.ex. otillräcklig ventilation, felaktig kabeldragning eller bristfälliga fästen, vilket kan öka risken för brand.

Bränder i huset medför risker för räddningstjänsten

Om ditt hus skulle fatta eld, oavsett anledning, innebär solcellsanläggningen en risk för räddningstjänsten vid insatsen. El, eld och vatten är en farlig kombination som räddningstjänsten har stor respekt för. Därför är tydlig dokumentation vid anläggningen extra viktig och gärna med kontaktuppgifter till en person med detaljkunskap om installationen.

Uppkopplade brandvarnare

Om anläggningen på taket eller installationerna blir överhettade och orsakar rök behövs tidig upptäckt. Traditionella “dumma” brandvarnare gör ringa nytta eftersom de har svårt att höra dem, i synnerhet eftersom man inte alltid är hemma. Säkerställ därför att du har uppkopplade brandvarnare utrymmen som är i anslutning till anläggningen.

Uppkopplade brandvarnare skickar automatiskt larm till Safeland-appen.

Sammanfattning

Solpaneler är en viktig del av övergången till förnybar energi, men man bör vara medveten om och förebygga brandrisker som är förknippade med solceller på tak. Genom att följa förebyggande åtgärder, såsom att anlita kvalificerade yrkespersoner för installationen, använda högkvalitativa material och löpande kontrollera anläggningen, kan man minimera risken för brand. Att investera i säkerheten hos solpanelanläggningar och dess brandskydd är inte bara avgörande för att skydda hem och människor, utan det främjar också användandet av solen som nyttig energikälla.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla