Laddning av elbilar i garage – tänk på detta!

Laddning av elbil brand

Laddning av elbilar i garage – tänk på detta!

Dela inlägg

Antalet elbilar växer snabbt och de flesta bostadsrättsföreningar har dem redan i sina garage. Innebär laddaren eller elbilen en särskild brandrisk och vad bör brandskyddsansvarig i fastigheten tänka på? I den här artikeln reder vi ut brandrisker och viktiga saker att inkludera i brandskyddsarbetet.

Varför är elbilsbränder allvarliga?

Dagens elbilar består av stora tunga batterier, så kallade Litiumjonbatterier, vilka är dolt placerade i bilens underrede. Vid överhettning kan det bildas “termisk rusning”, vilket innebär extremt hög värme och även giftiga gaser som ventileras ut ur batteriet (Se exempel brand i elbil i filmen här). Eftersom batterierna sitter på undersidan av bilen och är de dessutom svåra för räddningstjänsten att släcka.

Är det även större risk för bränder med elbilar?

Nej, tvärtom. Forskningen visar på att elbilar brinner mer sällan än fossildrivna bilar, vilket delvis kan förklaras att flottan med elbilar är nyare än fossildrivna. De flesta bränder som uppstår i samband med elbilarna är i själva verket vid laddningen.

Hur laddar ni säkert?

Som förening behöver ni se till att all laddning sker genom en godkänd laddbox som är avsedda för ändamålet. ingen laddning får ske genom motorvärmaruttag eller vanligt eluttag, eftersom strömförbrukningen vid laddning av elbil är mycket högre.

Typen av Brandvarnare är viktigt i garaget

Traditionella brandvarnare som endast har siren är otillräckligt eftersom det normalt sett inte vistas personer i garaget. I stället använder föreningar Safelands uppkopplade brandvarnare där boende får larm i appen Safeland för snabb åtgärd.

Eftersom bränder i garage kan vara extra allvarliga, rekommenderar vi att samtliga larmmottagare får tydlig information om hur de skall agera vid aktiverad brandvarnare i garage. Safeland bistår med information i samband med införandet av systemet.

Vem bär ansvaret vid brand?

Om inte medlemmen varit vårdslös eller försumlig är det föreningens, dvs styrelsens ansvar. Precis som övriga skador i fastigheten kan det vara svårt att bevisa att medlemmen genom försummelse orsakat en brand.

Hantera riskerna i ert SBA!

Elbilen och laddstationerna kommer bli allt vanligare i framtiden. Det är viktigt att ni hanterar och förebygger riskerna inom ert Systematiska Brandskyddsarbete (SBA) där laddstationerna och uppkopplade brandvarnare är en väsentlig del.

Lycka till! 


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla