Safeland Connect – på djupet

Safeland Connect – på djupet

Dela inlägg

Vad händer i Safeland när mitt larm löser ut? Hur undviks onödiga falsklarm? Vem får larmen och vid vilken tidpunkt?

Safeland Connect är en snillrik tjänst med avancerad logik. Vår strävan är att alltid nå rätt personer med rätt information. För att exempelvis undvika onödiga falsklarm finns logik för att ägaren skall hinna avbryta larmet innan det skickas vidare till grannarna. Det finns även funktioner för att bland annat undvika att upprepade larm spammar grannarna. Den här artikeln beskriver hur Safeland Connect fungerar och är skriven för en tekniskt intresserad läsare.

På- och avlarmning

För de larm (exempelvis Ajax) som kan meddela Safeland när användaren larmar av och larmar på, så har vi lagt in en extra säkerhetstid innan larmkopplingen “går igång”. Om du till exempel larmar på ditt hem och går ut genom dörren, men efter några sekunder kommer på att du glömt något och råkar lösa ut larmet, så kommer detta larm inte att gå vidare till Safeland. Det är ytterst osannolikt att ett inbrott skall ske så tidigt som en minut efter att larmet slagits på, och det är dessutom mycket vanligt att falsklarm inträffar vid utpassering. För att undvika att skicka dessa falsklarm vidare till grannarna, behöver det alltså gå minst en minut mellan att du larmar på och att larmet går. Det här är viktigt att tänka på om du övar med din Safeland Connect, eftersom du alltså behöver vänta minst en minut mellan pålarmning och att du löser ut larmet. Notera dock att den här funktionaliteten inte gäller exempelvis larm från SikkertHjem.

Då larmet går

Safeland Connect använder sig av en så kallade “grace period” på 30 sekunder för inbrott och 45 sekunder för brandlarm. Under den här perioden har användaren möjlighet att avbryta larmet, antingen via sin larmpanel eller fjärrkontroll, eller i Safeland-appen, för att på så sätt förhindra att det sprids till grupperna i Safeland. Även detta är ett sätt att förhindra att falsklarm sprids vidare till grannarna i Safeland. Så här fungerar det:

  1. Larmet går och en signal skickas till Safelands servrar
  2. Safeland skickar en pushnotis till ägaren av Connect-tjänsten och meddelar att larmet löst ut och att det kommer spridas vidare till larmmottagarna om x antal sekunder om det inte avbryts. För Connect Plus-tjänsten går dock signalen till larmcentralen iväg direkt, och påverkas alltså inte av den här fördröjningen.
  3. Om larmet avbryts, på plats (gäller endast larm som kan skicka sådana signaler till Safeland, exempelvis Ajax-larmen) eller i Safeland-appen, skickas en ny pushnotis till ägaren med information att larmet avbrutits och alltså inte kommer spridas vidare.
  4. Om larmet inte avbryts då grace-perioden löpt ut sprids det vidare i Safeland-grupperna enligt utlarmningsplanen. En push-notis skickas till ägaren med information om att så har skett.

För larm som inte har den här funktionaliteten, exempelvis SikkertHjem, behöver man avbryta utlarmningen i Safeland-appen. Det räcker alltså inte att stänga av larmet på plats för att larmet inte skall gå vidare till grannarna.

Upprepade larm

Ett vanligt scenario vid inbrott är att en fönster- eller dörrsensor löser ut först. Någon minut senare kanske en rörelsedetektor i hallen noterar rörelse och några sekunder senare löser en annan rörelsedetektor ut i ett annat rum. De här händelserna ses av larmsystemet som tre helt separata larmhändelser, men i verkligheten är det mest troligt ett och samma inbrott. För att samverkan i Safeland skall bli så effektiv som möjligt slår Safeland Connect ihop alla larmsignaler som sker inom 30 minuter till en och samma larmhändelse i Safeland. Varje ny signal som kommer in till Safeland presenteras som en kommentar i den aktiva händelsen, så att alla som samverkar kan se dem. Men det skickas alltså inte ut en helt ny händelse för varje signal. Då inga nya signaler inkommit från larmet på 30 minuter anses en larmhändelse vara över, och efterföljande signal(er) kommer då att generera en ny larmhändelse i Safeland.

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla