Väktartjänst och Larmcentral till hemlarmet?

Väktartjänst och Larmcentral till hemlarmet?

Dela inlägg

Ett viktigt beslut när du skaffar hemlarm är om du skall ha larmcentral och väktartjänst. För ett flertal larmbolag ingår dessa tjänster som standard.

Nästan hälften av Safeland Connect-kunderna (grannkopplade) väljer även larmcentral och väktare, men vi ser en trend där alltfler nöjer sig med endast Safeland Connect.

Väktartjänsten kräver i praktiken alltid tjänsten Larmcentral, men inte tvärtom. Vissa larmbolag erbjuder larmcentral där man får betala extra vid utryckning.

Vad gör väktaren och larmcentralen då larmet går?

Vid ett aktiverat larm som går till larmcentral följs ett specifikt schema.

  1. Första steget hos larmcentralen är att en operatör tar del av informationen från larmet. De kontaktar därefter de boende i en förutbestämd ringlista för att be dem avgöra om det är ett falskt eller potentiellt skarpt alarm. Operatören har ibland tillgång till en kameraövervakningsfilm som i bästa fall kan avgöra om något sker.
  2. Om ett inbrott kan styrkas kontaktar operatören Polisen genom att ringa 112.
  3. Larmcentralen kontaktar väktarbolagets central för att begära utryckning till adressen.
  4. Väktarbolagets central kontaktar lämplig väktare som rycker ut.
  5. Väktaren kör mot adressen. De behöver följa samma trafikregler som privatpersoner
  6. Väl på plats får väktaren dock inte ingripa. I stället kan de samla vittnesuppgifter och därigenom hjälpa Polisen. Väktaren har dock juridisk rätt, precis som en privatperson, att göra envarsgripande.
  7. Om något skulle vara skadat, exempelvis dörren uppbruten, har de möjlighet att bistå enklare hantverksarbete eller att tillkalla låssmed.
  8. Larmet stängs och väktaren gör en larmrapport.

Safeland and Police

Väktarbolagen samarbetar

Larmcentralerna och väktarbolagen hjälper varandra emellanåt. För vissa områden gör larmcentralen avtal med lokala väktarbolag som rycker ut i händelse av larm. Det är ett sätt för dem att täcka för geografiska luckor.

Begränsade resurser skapar långa utryckningstider

Precis som Polisen har väktarbolagen begränsade resurser. Väktarbolagen gör kontinuerligt avvägning mellan att minimera antalet väktare och att erbjuda en acceptabel service. Om en väktare är upptagen kommer det alltid att dröja. Vi hör regelbundet uppgifter att det tar tar 30 minuter eller mer för väktarna att komma på plats efter larm. Bortsett från rusningstid går det normalt snabbare för väktare att komma fram i storstäder jämfört med mindre orter.

Vilka väktare finns tillgängliga för “Ryck”?

Lite förenklat utför väktare ett par typer av tjänster. Rondering eller bevakningsuppdrag innebär att en väktare har ett förbestämt uppdrag, exempelvis bevaka en entré eller låsa dörrar på en skola. Den andra typen av tjänst, “Ryck”, är den som används för utryckning vid hemlarm. Ibland genomför en bevakningsväktare sådana uppdrag, men normalt är det inte möjligt eftersom dessa väktare arbetar för en annan beställare.

En väktare är inte detsamma som en Ordningsvakt

En Ordningsvakt är förordnad av Polisen och har större befogenheter än väktare. Ordningsvakter rycker inte ut på hemlarm. De har en särskild utbildning och arbetar inom begränsade områden, så kallade Paragraf 3 områden, för att upprätthålla allmän ordning. Ordningsvakter lyder under en separat regelverk, Lagen om Ordningsvakter (LOV).

Stort eller litet väktarbolag?

Mindre städer har ofta ett starkt lokalt säkerhetsbolag med god kännedom om området. Då är det lokala väktarbolaget ofta att rekommendera. På de flesta mindre orter i Sverige finns det normalt ingen väktarnärvaro alls.

Vissa konkurrerande larmbolag köper larmcentraltjänst och/eller väktartjänst från Securitas, Avarn eller andra larmoperatörer.

Går det att ha både Safeland Connect och väktartjänst?

Safeland Connect har visat vara det absolut snabbaste sättet att få hjälp på plats vid larm. Det kan tyckas märkligt, men ändå väljer många av Safeland Connect användarna att även koppla upp sig till Larmcentral och Väktartjänst. Det vill säga både “Hängslen och livrem”.

Vi vill göra det möjligt för dig att välja den tjänst som du önskar – utan inlåsning!

Lycka till med ditt beslut!

Mer läsning:

Guide till att välja hemlarm


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla