Vem ansvarar för vattenskadan?

Vem ansvarar för vattenskadan?

Dela inlägg

Vattenskador i Bostadsrättsföreningar kostar stora pengar. Kostnaderna och arbetet fördelas mellan försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och den boende. Det förebyggande arbetet är centralt, men vilket ansvar har den boende och föreningen när skadan inträffat? Svaret är inte enkelt. Ansvarsfördelningen innanför och utanför lägenheten skiljer sig, samtidigt kan ansvaret förflyttas om någon agerat vårdslöst.

Skilj på yttre och inre underhåll

I normalfallet ansvarar den boende för underhållet och reparationerna inne i lägenheten (“inre underhållet”), medan Bostadsrättsföreningen svarar för det yttre underhållet. Gränserna mellan inre och yttre underhåll i fastigheten bestäms av lagstiftning och av föreningens stadgar.

Oftast tydligt så länge ingen agerat vårdslöst

Föreningen skall alltid reparera skador som uppstått på det yttre delen. Den boende kan dock bli ersättningsskyldig i fallet då hen agerat vårdslöst. På samma sätt får den boende, med dess försäkringsbolag, betala och åtgärda inre skador som orsakats av yttre brister, exempelvis trasigt tak. Undantaget är om fastighetsägaren (föreningen) agerat försumligt, exempelvis om de känt till bristerna i taket utan att åtgärda dem.

Ibland gör den boende fel

Det kan bli fel även om den boende inte agerar vårdslöst. Exempelvis om den boende gör en renovering på ett icke-fackmannamässigt sätt. Då kan den boende bli skyldig att ersätta skador som uppstått även hos grannen och på fastigheten, i synnerhet om grannen känt till skadan under tiden den skett.

Föreningen får ibland stå för kostnaderna hos boende

Föreningen har ansvar även inne i lägenheterna, exempelvis vattenburen värme. Blir det en läcka på grund av ett läckande element får föreningen stå för kostnaderna även hos den boende.

Svårt av bevisa vårdslöshet

Det kan vara svårt att bevisa att den boende eller föreningen agerat vårdslöst eller med försummelse. Därför är det vanligt att resultatet blir att ansvaret vilar enligt ansvaret som framgår av stadgarna.

Enklast och billigast med förebyggande

Alla har mycket att vinna på att agera förebyggande. De flesta bostadsrättsföreningar genomför regelbunden översyn av tak och ledningar, vilket minskar riskerna. Det är svårare att tillse att den boende agerar lämpligt. Ny teknologi gör det lättare för föreningen att minska riskerna för skadorna även där, exempelvis genom uppkopplade vattensensorer som placeras på riskfyllda platser för tidig upptäckt. När en vattenläcka upptäcks får grannarna och fastighetsskötare information direkt i sin app.

Trådlös vattensensor för placering under diskbänk och på riskfyllda platser

Mer läsning

Föreningen installerar 600 brandvarnare och vattensensorer

Kontakta Safeland för offert på skadeförebyggande lösning.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla