Brandvarnarens teknikskifte – Äntligen här!

Brandvarnarens teknikskifte – Äntligen här!

Dela inlägg

Vem agerar på brandvarnaren som ingen hör?

Brandvarnaren gjorde sitt intåg i Sverige på 1980-talet. Det har bidragit till kraftigt minskade dödstal i bostadsbränder. Under de 30 efterföljande åren har det inte hänt mycket med brandvarnarens utveckling. Förrän nu. Nya generationens brandvarnare adresserar flera begränsningar med klassiska brandvarnare. Digitaliseringen av brandvarnare räddar liv! Som Brandskyddsansvarig får du med moderna brandvarnare kännedom om någon behöver åtgärdas och grannarna får larm i sin mobil när en brandvarnare löser ut.

Vi beskriver hur teknologin fungerar och varför forskare, räddningstjänst och branschorganisationer har stor tilltro till den nya teknologin. 

Detta skiljer nya brandvarnaren från den klassiska

I likhet med klassiska brandvarnare, larmar nya tidens brandvarnare omgivningen med hög ljudsignal när den aktiveras. Den gör dock betydligt mer än så:

  • Upptäcker värmestegring och gas

De flesta brandvarnare i hemmen är optiska och larmar vid upptäckt rök. Nya generationens brandvarnare har fler sensorer och kan exempelvis reagera på snabba temperaturstegringar och höga nivåer av kolmonoxid.

  • Uppkopplad brandvarnare larmar även när du inte är hemma

Det är lätt att glömma en platta på spisen när man lämnar hemmet. Då gör en klassisk brandvarnare begränsad nytta, även om den tjuter.

Vid ca 25% av bränderna är det en granne som larmar räddningstjänst. Ofta sker det vid ett sent skede, exempelvis efter att de sett lågor eller känt röklukt. Med uppkopplade brandvarnare skickas informationen även till grannen när brandvarnaren aktiveras. Det ger den boende och grannar tid att förhindra en brand även om de inte befinner sig direkt i bostaden.

  • Inbyggd grannsamverkan 

Utlarmning till personer i omgivningen är en viktig del av metoden. Samverkan är den andra viktiga komponenten. När en brand uppstår är det viktigt för grannar att sprida rätt och aktuell information, vilket de gör genom appen för grannsamverkan. 

 

Grannar kan hjälpa till med evakuering och underlätta för räddningstjänst. Standardinställningen för Safelands brandvarnare är att informationen sprids vidare till grannarna efter 30 sekunder, vilket ger tid för den boende att larma av vid falsklarm.

  • Berättar när service behövs

När rökkammaren i brandvarnaren behöver rengöras, eller om batteriet snart behöver bytas ut, informeras ägaren till brandvarnaren eller brandskyddsansvarig i appen. På så vis slipper man väckas mitt i natten och batteriet kan bytas innan den tar slut.

  • Fungerande brandvarnare även hos grannen

Brandskyddsansvariga får aktuell information att samtliga brandvarnare i fastigheten fungerar samt sitter uppe. Om en boende monterar ner brandvarnaren skickas en notis till Brandskyddsansvariga som då ödmjukt kan påminna.

Sverige är inte bäst på brandsäkerhet

Jämför man Sverige och Norge är det stor skillnad på antalet döda i bränder. I Norge dör 5 personer årligen per miljon invånare, siffran för Sverige är den dubbla, ca 10 st.

En förklaring kan vara hårdare krav på fastighetsägare. I Sverige räcker det för fastighetsägare att ha en process på plats i det Strukturerade Brandskyddsarbetet (“SBA”) att förse boende med brandvarnare. I Norge finns det krav på fastighetsägare att säkerställa att brandvarnaren även fungerar. 

Med nya tidens brandvarnare är det lätt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att leva upp till de strängare kraven. Efter installationen kan brandskyddsansvarig vara säker på fungerande brandvarnare i samtliga lägenheter och i gemensamhetsutrymmen, samt få information när något behöver åtgärdas.

Med sikte på Norges fina siffror

Antalet döda i bränder har gått ner avsevärt de senaste 80 åren. Kurvan visar på en minskning med 60% sedan 1960-talet. Under senare år har det omkommit ca 100 personer årligen i bränder en siffra som dock stagnerat under senare år.

 

Genom att uppgradera till nya tidens brandvarnare, tillsammans med digital samverkan, kan vi bidra till tryggare bostäder och ytterligare halvera antalet döda i bränder. 

Rimlig kostnad

Nya generationens brandvarnare med grannsamverkan har en prisnivå som gör det möjligt för de flesta fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, även dem med begränsad budget att investera i väsentligt förbättrat brandskydd. 

Försäkringsbolagen är positiva till de nya tjänsterna, inte minst eftersom kostnaderna för brand- och vattenskador i flerfamiljshus är så höga.

Fler artiklar om brandsamverkan & vattenskydd

Föreningen tröttnade på dyra vattenskador och installerade även smarta vattensensorer

Läs om grannarna i Hägersten som brandsamverkar

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla