De osynliga hjältarna räddade villan

Civila Insatspersoner

De osynliga hjältarna räddade villan

Dela inlägg

Ett litet barn i familjen hade fått tag på en tändare. Elden tog sig och en stund senare fick branden fäste i en säng. Mamman upptäckte branden och ringde 112. Redan efter ett par minuter från att branden startade kom Miche och Jimie som bor i närheten och fått larmet om branden i sina mobiler. När de kom hade branden redan spridit sig i rummet som låg nära entrén. Miche och Jimie kunde därför, utan att utsätta sig själva för risk, släcka branden från entrén med två stora pulversläckare. Efter deras insats hyllar villans boende den lokala gruppen som genom snabba insatser gör avgörande skillnad.

“Finns inga ord som kan beskriva min tacksamhet över er insats! Utan er skulle elden fått härja fritt i 5-10 minuter till, vilket hade kunnat sluta i betydligt större skador både på huset men också för våra barns psyke. Tusen tack! ”

Den boende i sin hälsning till Civila insatsgruppen
Branden fick snabbt fäste i sängen och spreds sig vidare i resten av rummet.

Frivilliga som gör stora och viktiga insatser

Insatsen i villan är ett exempel där metoden CIP (Civil InsatsPerson) gör avgörande skillnad vid bränder och olyckor. Miche och Jimie är två av cirka 200 civila insatspersoner i Sverige. Varje vecka agerar CIPpar vid ett 30-tal larm, oftast är de först på skadeplatsen. Deras snabba insatser förhindrar stora skador på både människor och egendom.

Hög nivå av kunskap hos larmmottagare

CIPparna får larmet i sin mobil om de befinner sig i närheten av olycksplatsen. För att kunna ta emot larm behöver de ha gått en utbildning genom räddningstjänsten. Kunskapsnivån hos CIPparna är dock ofta djupare än så, eftersom många av dem även arbetar inom sjukvården eller räddningstjänsten. 

Avgörande skillnad vid brand, hjärtstopp, drunkning och ibland trafikolyckor

Den lokala räddningstjänsten beslutar vilken typ av larm som ska skickas till civila insatspersoner. Alla skickar larm för brand, hjärtstopp och drunkning, medan vissa även väljer att utlarma för trafikolyckor (med undantag av motorvägar). Det är alltid frivilligt att åka på larm och CIPparna gör allt ideellt. 

Michael Sandberg, som är civil insatsperson i Tungelsta, berättar att boende och lokala företagare har sponsrat med kläder och hjärtstartare till alla aktiva CIPpar.

Trots många positiva effekter finns det ännu räddningstjänster kvar

Metoden med civila insatspersoner är bevisat effektiv och uppmuntras av MSB. Den sparar räddningstjänster, försäkringsbolag och kommuner stora belopp genom minskade kostnader för insatser och minskat antal vårdbehövande människor vid olyckor. Trots påvisade positiva effekter och stark efterfrågan från medborgarna, finns det ännu räddningstjänster som avvaktar med införandet av metoden.

Sofie Pilemalm, professor vid Linköpings Universitet beskriver att det finns flera förklaringar kring varför metoden inte är införd i större omfattning:

“De flesta räddningstjänster är medvetna om de positiva effekterna av konceptet och de som tillämpar det är genomgående mycket nöjda. Dock agerar räddningstjänsten i kommunal regi, ofta med begränsade resurser. I många kommuner innebär det organisatoriska utmaningar och ibland även en ovilja att involvera civila vid akuta situationer.

Sofie Pilemalm

För flera räddningstjänster är metoden viktig

Södertörns brandförsvarsförbundd (SBFF) har varit ledande i utvecklingen av metoden och använt Safelands teknologi sedan 2017. Cecilia Uneram är förbundsordförande på SBFF:

” För SBFF är CIP-metoden nu en naturlig del i vår verksamhet. Metoden har positiva effekter i såväl urbana områden som Södertälje och i områden med lång inställelsetid. Varje vecka gör CIP viktiga insatser som begränsar skador och som underlättar för våra styrkor vid insatser. CIP-verksamheten inom SBFF visar på betydelsen för oss som myndighet, att samverka med civilsamhället”.

Cecilia Uneram, Förbundsordförande Södertörns Brandförsvarsförbund

Läs om skolbranden som stoppades av CIP

Safeland är leverantör av den tekniska plattformen till räddningstjänster för utlarmning och samverkan med CIP. Vi har sedan 2017 arbetat med forskare och praktiker för att förbättra metoden och tekniken.

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla