HSB-föreningen värnar om äldre genom digital samverkan och gemensamt brandskydd.

HSB-föreningen värnar om äldre genom digital samverkan och gemensamt brandskydd.

Dela inlägg

Äldre löper sex gånger större risk att dö i bränder än andra grupper på grund av att de har svårare att upptäcka och agera vid bränder. Boende i BRF Gröndal, en HSB-förening med hög medelålder, har infört Safelands system för brandskydd och vattensensorer. Med uppkopplade brandvarnare och larm via appen kan grannarna hjälpa varandra vid larm. Det skapar en trygghet för alla boende, särskilt för de äldre. 

Bostadsrättsföreningen Gröndal är belägen centralt i Nynäshamn. Föreningen består av 147 lägenheter och flera lokaler. De beslutade sig att införa Brandsamverkan och uppkopplade vattensensorer för att få ett bra brand- och vattenskydd som ett steg i arbetet med att modernisera fastigheten och öka tryggheten för samtliga boende.

Brandvarnare som testar sig själva 

Nu kan alla i föreningen vara säkra på att alla har fungerande brandvarnare. Mia Westerberg Björnlund, styrelseledamot och husvärd i föreningen: “Det finns många äldre i föreningen. Vi kan inte be dem att ställa sig på en stol och testa brandvarnaren varje kvartal. Det är ett moment som innebär skaderisk. Brandvarnaren testar sig själv och vi får en notis om någon behöver service eller om den avlägsnas.”

Peter Östergren, ordförande i föreningen berättar hur utmanande det tidigare varit att få de boende att testa sina brandvarnare eller byta batterierna: “När batteriet i brandvarnare ska bytas brukar de bli liggande på hatthyllan istället.”

Mia Westerberg Björnlund berättar hur systemet fungerar: “När en brandvarnare löser ut får övriga i trappuppgången ett larm i appen med information om var brandvarnaren har löst ut. Om ingen är hemma i den aktuella lägenheten och vi andra märker av rök kan vi snabbt larma.”

Trygghet för äldre – även utan Smartphone

Mia fortsätter, “Systemet är en trygghet även för de äldre utan smartphone. När deras brandvarnare löser ut kan de direkt få hjälp av grannarna. Om fastigheten behöver utrymmas vid en brand kan grannarna som fått larmet knacka på deras dörr.” 

Nu behöver föreningen och de boende inte längre utföra arbetet med att testa sina brandvarnare, och alla kan vara trygga med att det finns fungerande brandvarnare i alla lägenheter.

Vattenlarmen blev en extra trygghet

I samband med införandet av brandskyddet valde föreningen även att införa smarta uppkopplade vattensensorer bakom diskbänken, samt i vissa gemensamhetsutrymmen. Det är svårt för samtliga att upptäcka dolda vattenskador bakom diskbänken, inte minst för äldre personer med försämrad syn eller rörelseförmåga.

Peter Östergren, ordförande i bostadsrättsföreningen: “Safelands vattensensorer är det som kommer att rädda oss från dyrbara självrisker och besvärliga reparationer. En otät blandare som droppar under diskbänken märks ofta inte förrän det uppstått stora skador. De uppkopplade vattensensorerna ligger tysta på plats fram till dess att de verkligen behövs.”

Fakta om systemet och installationen i BRF Gröndal

I BRF Gröndal installerades en vattensensor och en brandvarnare i samtliga 147 lägenheter. Dessutom installerades totalt 85 brandvarnare och 5 vattensensorer i föreningens många gemensamma utrymmen och lokaler. Installationen genomfördes under fyra dagar.

I appen Safeland skapade föreningen åtta larmgrupper dit brandvarnare och vattensensorer är uppkopplade. De boende uppmuntras att gå med i sin närmaste Safelandgrupp för att ta emot larm samt kommunicera med sina närmaste grannar. Dessutom skapas en grupp för hela föreningen där styrelsen och grannar kan kommunicera och snabbt sprida information till varandra.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla