Hyresgäst – Ställ krav på modernt och fungerande brandskydd

App Brandvarnare

Hyresgäst – Ställ krav på modernt och fungerande brandskydd

Dela inlägg

Som boende i ett flerfamiljshus kan du inte ensam påverka brandsäkerheten. Du är beroende av dina grannar och att brandskyddsansvarig gör ett bra arbete. Det har liten betydelse om du själv har fem fungerande brandvarnare om grannen nedanför inte har någon alls. Här beskriver vi problemen med traditionella brandvarnare, samt hur man nu kan säkerställa fungerande brandvarnare i hela huset. Dessutom, med Safelands system får ni grannar larm i telefonen om en brandvarnare i fastigheten börjar tjuta, en trygghet och information som i slutändan kan vara helt avgörande.

Svagt brandskydd i de flesta flerfamiljshus

Brandvarnaren är det enskilt viktigaste brandförebyggande i en fastighet. Ändå saknar mer än var femte lägenhet en fungerande brandvarnare. Traditionella brandvarnare har dessutom en stor svaghet; de gör ingen nytta om den boende inte är hemma och hör när de börjar tjuta.

“Var femte lägenhet saknar fungerande brandvarnare”

statistik från inventering i flerfamiljshus

Uppkopplade brandvarnare höjer säkerheten

Med Safelands system sätts trådlösa, uppkopplade brandvarnare upp i varje lägenhet och i husets gemensamma lokaler. Brandvarnaren tjuter precis som en vanlig brandvarnare, men de testar också sig själva och skickar larm vidare till fastighetsägaren, grannarna eller larmcentral.

Varken du eller dina äldre grannar behöver längre ställa sig på en stol och testa brandvarnaren var tredje månad. Skulle en brandvarnare bli nedtagen eller behöva service informeras din fastighets brandskyddsansvarig, som kan bistå med åtgärd. Alla boende kan sova tryggt med vetskapen om att även deras grannars brandvarnare fungerar, och att det alltid är någon som får larm och kan agera om det börjar brinna. 

Vilken nytta gör en brandvarnare om den boende inte är hemma?

Traditionella brandvarnare gör ingen nytta alls. Däremot kan Safelands brandvarnare göra avgörande skillnad. Om din granne har gått hemifrån och glömt stekpannan kvar på spisen skulle en traditionell brandvarnare inte vara mycket till hjälp. Med uppkopplade brandvarnare och Safelands system får den boende och grannarna ett larm i appen Safeland och kan snabbt agera på situationen. Den boende kan exempelvis skynda sig hem, och ni som grannar kan genom er tidiga upptäckt av situationen göra stor skillnad. Larmet kan även skickas till fastighetsägare och/eller larmcentral.   

 

“Jag vill veta om det brinner i lägenheten nedanför”

Marianne Fransson, boende och styrelseledamot i Laduviken

Är det farligt att agera vid larm?

Metoden och lösningen är framtagen med stöd från branschen och utformad efter räddningstjänstens rekommendation. Räddningstjänster använder Safelands tjänster för spridning av larm i närheten av en olycksplats. 

I bostadshus larmar brandvarnare normalt i ett tidigt skede. Olycksförloppet är långsamt inledningsvis för att sedan gå mycket fort. Exempelvis, en stekpanna som blir överhettad tar inte eld förrän efter 5-10 minuter. På den tiden kan den boende komma tillbaka, alternativt att ni grannar kan hjälpas åt utan att utsättas för fara. 

“Vid konstaterad brand skall ni alltid ringa 112.” 

Exempel på INFORMATION till boende vid införande

Om en granne har nyckeln till lägenheten kan denne enkelt gå in och stänga av plattan. Skulle förloppet däremot vara snabbare kan ni boende snabbt konstatera kraftig rök eller brand och då tidigt larma 112 samt evakuera om lämpligt. Dessa minuter kan vara avgörande skillnad för liv och fastighet.

Så här fungerar lösningen för dig

Om din brandvarnare löser ut när du är hemma, exempelvis vid kraftigt stekos vid matlagning, kan du stänga av sirenen på brandvarnaren genom att trycka på framsidan av brandvarnaren. Om brandvarnaren fortfarande är aktiv efter 30 sekunder skickas larm till den boende och grannar via appen Safeland, tillsammans med information om brandvarnarens placering. Fördröjningen innebär att de flesta “falsklarm” undviks. Det finns många fördelar med att larmet skickas via en app eftersom det då bryter igenom ljudlöst eller stör-ej-läge, men det finns även möjlighet till att ta emot larm som SMS.

Alla som får larmet kan chatta med varandra i appen och informera när situationen är under kontroll. Brandvarnaren informerar själv till grannarna om röken försvunnit. 

En extra trygghet för dina äldre grannar

Statistik visar att äldre personer löper kraftigt förhöjd risk att omkomma i bränder, vilket beror på sämre förmåga att upptäcka och åtgärda begynnande bränder. Tack vare uppkopplade brandvarnare och Safelands system får grannarna larm och kan komma förbi och hjälpa till innan något hunnit ta eld. Den boende behöver därför inte ens att ha en smartphone för att ta del av den tryggheten. 

Brandvarnare för äldre

Ställ krav på din förening eller hyresvärd

Många fastighetsägare lägger över ansvaret för fungerande brandvarnare på de boende, men med Safelands system återtar fastighetsägaren ansvaret. Med Safeland kan fastighetsägaren säkerställa fungerande brandvarnare utan att ens besöka lägenheterna. En viktig del i fastighetsägarens Systematiska Brandskyddsarbete (SBA). Det innebär en stor trygghet och förhöjd säkerhet för dig och dina grannar.

Merparten av boende är ansvarstagande, men långt ifrån alla. De svaga länkarna blir alltför många, vilket påverkar säkerheten för samtliga. 

Tips: Fråga din hyresvärd hur många av dina grannar som saknar fungerande brandvarnare. Om hen inte vet svaret så bör brandsäkerheten förbättras.

TRE PUNKTER OM FÖRDELARNA MED SAFELAND FÖR DIG i FLERFAMILJSHUS:

  • Samtliga brandvarnare i fastigheten fungerar. Som boende behöver du inte längre ställa dig på en stol för att testa brandvarnaren
  • Fastighetsägaren tar ett tydligt ansvar 
  • Bränder och olyckor förhindras genom att grannar snabbt får information om brandvarnare som löst ut, även då den boende inte är hemma

Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla