Öbo samverkar med hyresgäster för ökad trygghet

Öbo samverkar med hyresgäster för ökad trygghet

Dela inlägg

I en centrumanläggning i Örebro upplevde handlarna extra stora trygghetsproblem. Berusade och narkotikapåverkade personer var ofta på platsen och agerade hotfullt mot butikernas kunder och personal. Situationen hade pågått under så lång tid att det fanns en viss uppgivenhet bland handlarna.

Fastighetsägaren Örebrobostäder, “Öbo”, ligger i framkant när det gäller säkerhetsarbete. De kände till andra centrumdistrikt som hade en etablerat effektiv digital samverkan. Tillsammans togs det fram en plan för att förbättra situationen på platsen.

“Samarbete när situationer inträffar” blev centralt i strategin. Samtliga aktörer som hade förmåga och vilja att påverka situationen skulle inkluderas, exempelvis: de verksamma på platsen, både från handlarna men även Öbos anställda som fastighetsskötare, lokalvårdare och väktare, centralt arbetande och beslutande personer. Detta inkluderade kommunen, Öbo och det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Viljan att samarbeta visade sig vara stor. Efter första mötet var majoriteten av näringsidkarna igång och redan samma dag kunde de första situationerna hanteras. Problemen var särskilt stora vissa dagar, medan andra dagar var det lugnt. När situationen var särskilt illa fick Öbo och Polisen snabbt kännedom om det och kunde därigenom komplettera med extra insatser.

En månad efter starten sammanfattar Peter Johansson, säkerhetschef på Öbo, resultatet på detta sätt:

“Näringsidkare har normalt hanterat säkerhetsfrågorna med egna individuella lösningar. I denna lösning har vi dock sett att de engagerat sig tillsammans och att de hjälper varandra. Problemet med de störande grupperna är förvisso inte helt borta, men alla förstår att problemen hanteras och att det finns större tillgång till hjälp i otrygga situationer.”

Näringsidkarna var även dem mycket nöjda. Delvis eftersom situationen förbättrats, men framför allt eftersom de upplever att alla har en gemensam bild av problemet.

Utöver samverkan med appen valde de flesta att koppla upp sig med Connect Shops – en trygghetsknapp kopplad till nätverket. Tjänsten innebär att butikspersonal genom ett knapptryck kan kalla på hjälp från övriga på platsen. Hanna på Sveas Cafe upplever att sådana situationer kan inträffa flera gånger i veckan.

“Det innebär trygghet att en granne kommer förbi och kan hjälpa till när otrygga situationer uppstår.”

Kontakta Safeland för mer information om trygghetslarm och om digital samverkan i handelscentrum.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla