Safeland i viktigt räddningsprojekt

Safeland i viktigt räddningsprojekt

Dela inlägg

”Tiden är avgörande vid akuta situationer. Med uppkopplade brandvarnarsystem går det att ta bort de första tidskrävande momenten. Det vill säga att upptäcka brand och larma, säger Leif Jonsson, utvecklingschef, Södertörns brandförsvarsförbund.”

Otrygghet, kriminalitet och uppgivenhet påverkar många människors vardag i utsatta stadsdelar – samtidigt kämpar polis och räddningstjänst med resursbrist. Safeland har teknologin som syftar till att boende själva skall vända den negativa trenden och öka tryggheten. Uppkopplade brandvarnare placeras på platser där risken för bränder är hög, samt hemma hos personer som är i riskzonen, exempelvis äldre, handikappade och personer med drogproblematik.

Det är så kallade civila insatspersoner (CIP) som lärs upp i släckningsarbete och livräddning. Genom Safeland larmas de till händelser, och är snabbt på plats eftersom de bor i närheten. Då räddningstjänst och polis anländer lämnar CIP-personen över, men kan sedan fortsätta att hjälpa till under ledning av brandpersonal och polis.

Ett annat viktigt resultat av de frivilligas arbete är att de genom sin permanenta närvaro i lokalsamhället verkar preventivt. De skapar förståelse för myndigheternas arbete och därmed kan allvarliga händelser, som anlagda bilbränder, minska i antal. Dessutom kan konstruktiv samverkan mellan blåljusmyndigheter och civilsamhälle minska risker för framtida upplopp.

“Vi tar fram ett koncept med relaterade framgångsfaktorer, utmaningar och behov som även kan överföras till andra kommuner”,

säger Sofie Pilemalm, biträdande professor i Informatik vid Linköpings universitet, som leder forskningsdelen och utvärderingen av arbetet.

Om tekniken

Appen Safeland är den teknik som insatspersonernas arbete utgår från. Den har tagits fram av företaget United Eyes AB, ett svenskt bolag som även samarbetar med myndigheter i Storbritannien. Företagets grundare, civilingenjör Per Källgården, tror att tekniklösningar kommer att vara ett viktigt inslag i det framtida arbetet med att skapa trygga miljöer i förorterna. Safeland levererar även de brandvarnarsystem för flerfamiljshus som används i projektet.

“Vår vision är att alla skall få hjälp inom 3 minuter. Safeland utgår från platsen för ett larm och kopplar upp personer som befinner sig i närheten. Det är ett komplement till räddningstjänstens inställelsetider.”

Det finns många positiva lokala krafter och stort intresse att hjälpa varandra. Det är redan 100 000 personer som grannsamverkar med Safeland. I vissa fall är polis och räddningstjänst medverkande, men i de flesta fallen har dessa grupper etablerats av boende själva”

Om projektet

Att förhindra och hantera händelser i socioekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP).

  • Projektet startade den 1 januari 2019 och den vetenskapliga utvärderingen sker om 18 månader, med förhoppning att metoderna ska spridas bland svenska kommuner. 
  • Projektet och utvärderingen leds av Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som skapats i samarbete mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ansvarig: Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik och föreståndare för CARER.

Mobil: +46734613131

Mejl: Sofie.Pilemalm@liu.se

  • Utvecklingen av tekniska lösningar leds av United Eyes AB, som bland annat tagit fram appen Safeland och tekniken för CIP-utlarmningsteknologi tillsammans med uppkopplade brandvarnare.

Ansvarig: Per Källgården.

Mobil: +46727302738

Mejl: per.kallgarden@safe.land


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla