Är det verkligen Polisen som skapar trygghet?

Är det verkligen Polisen som skapar trygghet?

Dela inlägg

Vem gör samhället tryggt och säkert att leva i?

Vi ställde frågan till drygt 200 personer på olika ställen i Stockholmsområdet och lät de som svarade välja mellan alternativen:

– Polisen
– Polisen och medmänniskorna tillsammans
– Medmänniskorna

Så här svarade de tillfrågade:

Vem gör samhället tryggt?

Vad säger resultatet?

Vi vill ha ett samhälle där vi ställer upp för varandra

De allra flesta vill ha ett samhälle där vi medmänniskor ställer upp och gör livet tryggare och säkrare för varandra (ca 80% svarade antingen “Medmänniskorna” eller “Polisen och medmänniskorna tillsammans”).

De flesta ser tryggheten som ett delat ansvar

Ungefär 40% svarade att medmänniskorna och polisen tillsammans ska skapa trygghet och säkerhet. Vi tror att en sådan lösning erbjuder möjligheten till en ansvarsfull och värnande kultur, samtidigt som att den skapar garantier att någon faktiskt agerar när något allvarligt händer, och då utifrån demokratiska och människorättsliga principer. Utmaningarna ligger troligen i ordet “tillsammans”. Menas då att medborgarna och polisen skapar trygghet och säkerhet “parallellt” eller “tillsammans”? Tillsammans betyder ju att polisen och medmänniskorna samverkar, parallellt betyder att vi gör det var och en för sig, men att ansvaret är delat mellan oss.

Polisen, ansvar och risk?

Vi hoppas att de som svarade att Polisen ansvarar för tryggheten själv inte helt saknar tilltro till medmänniskornas bidrag till trygghet och säkerhet i samhället. Det beskriver troligen mer deras syn på ansvar och vem man med säkerhet kan lita på om något händer. Det kan också vara ett sätt att skydda sig från tanken att man själv skulle behöva ställa upp för en annan människa i en riskfylld situation, vilket många drar sig för av förklarliga skäl. Dilemmat är ju då att man själv måste stå ut med tanken att man själv kan hamna i en nödsituation och medmänniskorna bara passerar utan att göra något.

För oss på Safeland är undersökningen viktig för att den visar att viljan finns hos medmänniskorna att värna om varandra och gemensamt skapa en tryggare och säkrare tillvaro. Det är ju på de grundvalarna som vi bygger Safeland.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla