Efter minskningen – vad händer med bostadsinbrotten nu?

Inbrottstjuv

Efter minskningen – vad händer med bostadsinbrotten nu?

Dela inlägg

Vad händer när samhället öppnar? Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har nyligen släppt statistik över antalet inbrott under första halvåret. Föga förvånande men alltjämt mycket positivt, har de anmälda inbrotten har sjunkit med 20% under första halvåret 2021. I artikeln analyserar vi trenderna och bedömer riskerna att antalet inbrott ökar när samhället öppnar upp efter pandemin?

Vad ligger bakom de positiva siffrorna?

Forskare och Polisen är övertygade om att pandemin bidragit till färre bostadsinbrott, vilka gick ner med 20% till 5730 st under första halvåret. Nedgången beror på att vi svenskar har tillbringat mer tid hemma, i kombination med att färre internationella stöldligor har varit på plats i Sverige.

Polisen lyfter även fram deras förbättrade arbete samt Grannsamverkan som bidragande faktorer bakom nedgången. Efter de dystra rekordåren i första delen av 2010-talet har antalet bostadsinbrott gått ner redan 2019. Safeland delar Polisens syn att grannsamverkan har betydande effekt; I de områden där Safeland-appen används vittnar de boende om minskning och betydande brottsförebyggande effekt.

Kommer antalet bostadsinbrott att öka?

Forskare och Polisen är försiktiga i att uttala sig om framtiden. Det är dock flera faktorer som pekar mot en kraftig ökning av av antalet inbrott. Polisen har ett stort fokus på gängbrottsligheten, vilket sker på bekostnad av “vardagsbrottsligheten”.

När resandet förenklas i Europa förväntas de internationella ligorna återkomma till tidigare bytesmarker. När vi dessutom återgår till pendling i stället för hemarbete, innebär det fler tomma bostäder, vilket är centralt då inbrottstjuvar ogillar konfrontationer.

Vad kan man göra för att förhindra uppgången!

På Safeland tror vi att det går att undvika en skarp ökning lokalt. Metoden är grundläggande, vi hjälper varandra genom förbättrad kommunikation grannar emellan. Samarbete och smart teknik har visat sig fungera utmärkt mot inbrott!

Läs hur grannarna stoppade inbrottsvågen ->


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla