Smart innovation i Djurgårdsstaden

Smart innovation i Djurgårdsstaden

Dela inlägg

Brandsamverkan i Djurgårdsstaden. Bostadsrättsföreningen Laduviken var tidiga med nya tidens brandskydd för flerfamiljshus. Lösningen bygger på uppkopplade brandvarnare och grannsamverkan. Här delar Karin och Marianne med sig av sina erfarenheter från införandet och resultatet.

Genom att snabbt upptäcka och åtgärda begynnande bränder kan både liv och fastigheten räddas. I Safeland-appen får de boende automatiskt ett larm i sin telefon om brandvarnaren i en grannlägenhet löser ut.

Ett självklart beslut

Karin Gustafsson och Marianne Fransson sitter båda med i styrelsen för bostadsrättsföreningen. De har drivit införandet av systemet och informationen till grannarna.

“Brinner det i lägenheten nedanför vill man bli informerad. Om man får informationen tidigt går det att vidta åtgärder, exempelvis stänga av en spis och på så vis förhindra en brand. Vid ett hastigt förlopp kan vi sätta oss själva och grannarna i säkerhet.”, säger Marianne.

Om att komma igång

Inledningsvis installerades lösningen i två av föreningens fyra trapphus. Redan första dagen var de de flesta anslutna till appen och kunde ta emot larm om deras eller en grannes brandvarnare löste ut. Efter den inledande perioden tog styrelsen beslut om att även installera lösningen i de två kvarstående trapphusen.

Medlemmarna är nöjda

“Inför projektet befarade vi att det skulle vara många falsklarm, men det har inte skett. Brandvarnarna håller hög klass och har fått fina omdömen. Totalt fyra stycken brandvarnare löst på fem månader. Tekniken har fungerat bra och de boende är positiva”, säger Karin.

Många BRFer har otillräckligt brandskydd

“Vi i styrelsen ansvarar för brandskyddsarbetet. Med uppkopplade brandvarnare kan vi vara säkra på att det finns en fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Vid installationen upptäckte vi att fem lägenheter inte hade någon fungerande brandvarnare, vilket troligtvis inte är unikt för oss.”, säger Karin.

Fukt- och vattenlarm

Föreningen överväger nu att komplettera lösningen med uppkopplade fukt- och vattenlarm.

“Fuktlarmen räddar förvisso inga liv, men potentiellt stora fastighetsvärden för föreningen. En vattenläcka som inte upptäcks i tid kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser”, avslutar Marianne.

Så här fungerar lösningen

Vid uppsättningen av systemet installerades en brandvarnare i varje lägenhet. Dessa kopplas till Safeland. När brandvarnaren aktiveras, skickas ett larm i Safeland-appen till personerna i samma trappuppgång med information om vilken brandvarnare som har löst ut. Vid bekräftat larm kan de boende vidta rätt åtgärder och även larma de boende i andra trappuppgångar genom appen.

Brandvarnaren fungerar som en vanlig brandvarnare (Optisk + Värme). Den larmar med hög signal oavsett uppkoppling. Om larmet från brandvarnaren inte avslutats inom 45 sekunder, sprids larmet automatiskt till grannarna i trappuppgången i Safeland med en pushnotis och larmsignal.

Styrelsen har tillgång till informationen från alla brandvarnare och kan kontrollera att det finns fungerande brandvarnare i varje lägenhet. [/story_box]

Installationen i siffror

85 lägenheter
1 brandvarnare i varje lägenhet
4 trappuppgångar med en Safeland-grupp vardera dit brandvarnare är kopplade
1 gemensam grupp för allmän grannsamverkansinformation
4 utlösta brandvarnare under 4 månader
4 aktiveringar varav 3 åtgärdades inom 45 sekunder och spreds därför inte vidare till grannarna.

Se även:

  • Safeland i viktigt räddningsprojekt -> här
  • Nya brandvarnare räddar fler liv -> här

Tidningen BoBättre skriver om Brandsamverkan i Laduviken


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla