Ajax larm

Hjälpcenter

Ajax larm

Frågor & Svar

Vad händer när larmet löser ut?

Du får information i Ajax-appen att larmet har löst ut.

Om du har Safeland Connect kopplat till ditt hemlarm kommer även dina förvalda grannar att meddelas att ditt larm har löst ut. Med Connect har du även möjlighet att styra smart utrustning i hemmet.

Har du Safeland Connect Plus får både dina grannar och larmcentralen information om att ditt larm har löst ut. Både du och larmcentralen ser bilder om du har en Ajax-kamera installerad.

Jag har precis fått hem mitt Ajax-larm. Vad gör jag nu?

Börja med att läsa vår artikel “Kom igång med Ajax – Premiumlarmet”. Där får du tips på hur du enklast kommer igång med ditt nya larm.

Det finns filmer på hur du installerar samtliga komponenter på Safelands kanal på YouTube.

Jag är nu klar med installationen. Vilka inställningar bör jag göra?

I den här artikeln ger vi tips på de vanligaste frågorna kring inställningar av larmsystemet.

Jag har husdjur som rör sig fritt i hemma. Behöver jag tänka på någonting särskilt när jag installerar ett Ajax-larm?

Larmet fungerar bra med husdjur. Om du har ett stort husdjur (>20 kg) tipsar vi om att  läsa mer i artikeln “Hemlarm för dig med hund eller katt”.

Var monterar jag vattensensorn LeaksProtect?

Placera LeaksProtect på ett ställe där det finns risk för vattenläckage. Läs mer i artikeln “Ajax LeaksProtect – Premiumlarmet“.

Var monterar jag glaskrossensorn GlassProtect?

Enheten placeras en bit ifrån fönsterpartierna i det rum den ska övervaka. Om du har bra akustik i rummet täcker varje GlassProtect även mycket stora rum. Läs mer i artikeln “Ajax GlassProtect – Premiumlarmet“.

Var monterar jag rörelse/akustiska sensorn CombiProtect?

Rekommendationen är att sätta sensorn på ca 2,40 m höjd. Det går bra att rikta sensorn mot ett fönster. Du kan välja att aktivera en sensor (glas eller rörelse) eller bägge i larmet. Läs mer i artikeln “Ajax CombiProtect – Premiumlarmet“.

Jag har installerat larmet. Hur vet jag att alla enheter är inkopplade och att allt fungerar som det ska?

När alla sensorer är installerade korrekt finns det inga röda symboler under “Enheter” i Ajax-appen.

Connect-tjänsten kan du testa genom att utlösa ett larm. Du skall då få ett larm till din förvalda Safeland-grupp med information att du har 30 sekunder på att förhindra att larmet sprids vidare.

Hur aktiverar jag tjänsten Safeland Connect?

Tjänsten aktiveras i Safeland-appen eller på webben. Läs mer artikeln “Kom igång med Connect för Premiumlarmet“.

Var kan jag se status för de olika enheterna?

Du kan se inställningar och status i Ajax-appen under “Enheter”. Se videon här.

Hur kan jag testa enheterna i Ajax?

Det finns en funktion i Ajax som heter “Detection Zone Test” som finns för sensorerna. När du aktiverar denna kan du testa att sensorerna fungerar som de skall.

Vad ska jag använda för SIM-kort för reservkanal?

Vi tipsar om att du använder ett förbetalt SIM-kort som är framtaget för hemlarm. Vi tipsar om detta SIM-kort som du kan köpa i vår butik.

Hur vet jag att SIM-kortet/GSM fungerar?

Gå in under “Enheter” i Ajax-appen och välj Hubben. Om “GSM-Signalstyrka” och “Mobil” bägge är blå så fungerar uppkopplingen mot GSM-nätet.

Hur delar jag med mig av systemet till andra användare?

Gå in i Ajax-appen. Där väljer du Enheter -> Hubben -> Inställningar (kugghjulet) -> Användare.  Där bjuder du in den personen som du önskar lägga till genom dennes e-postadress. Personen kan då ladda ner Ajax-appen och kopplas då automatiskt upp mot systemet. Som administratör kan du därefter göra personen till administratör av systemet.

Hur skapar jag koder på manöverpanelen och till användare?

Den här artikeln beskriver hur manöverpanelen fungerar och hur du skapar personliga koder till användare av systemet.

Vad ska jag göra om en enhet förlorar kommunikationen med hubben?

Det kan finnas olika anledningar till varför en enhet tappar kontakten med hubben trots att avståndet inte är långt. Här är några exempel:
– Platsen där komponenten sitter är utsatt för radiostörningar. Du kan kolla störningen genom att gå in på Hubben och se värdet på “Genomsnittlig Bullernivå” som inte får vara högre än -80 (Notera negativa värdet).
– Det finns ett fysiskt föremål i vägen som utgör en störning. Se hur hög signalnivå det är för installationsplatsen. Om nivån är på en stapel är det inte säkert att systemet fungerar som tänkt. Försök i så fall att hitta en bättre plats .
– Komponenten kan vara trasig och behöver bytas. Om kommunikationen är dålig efter installationen rekommenderar vi att du tar bort enheten i Ajax appen och därefter lägger till den på nytt.

Hur kan jag testa enheterna i Ajax?

Det finns en funktion i Ajax som heter “Detection Zone Test” som finns för sensorerna. När du aktiverar denna kan du testa att sensorerna fungerar som det skall.

SIM-kortet/GSM-kopplingen verkar inte fungera. Vad ska jag göra?

Kontrollera att SIM-kortet är laddat och rätt insatt i hubben och läs artikeln “Inställningar för GSM med Ajax” där du får fler tips på felsökning och åtgärder. Vidare åtgärder man kan göra är att “tvinga” kortet att välja operatör. Detta möjliggörs genom att sätta i kortet i telefonen och välja en operatör, vilket endast är möjligt för Netmore korten. Om kortet i fråga inte får någon GSM-signal alls kan den inte koppla upp sig mot något nät. Tipset då är att pröva med ett annat kort.

Vad innebär bullernivån som hubben anger?

Bullernivån bedömer signalkvaliteten/signalstyrkan för Jeweler och Wings, det vill säga den kommunikation Ajax centralenhet kommunicerar med de övriga enheterna. Bullernivån mäts i dBm och statusen för denna nivån finns tillgänglig under hubben i ditt system. De första två siffrorna anger värdet för båda antennerna i Ajax hubben och det tredje värdet anger bullernivån för Wings protokollet (gäller bara Hub 2 och Hub 2 Plus).

I vilket intervall bör bullernivån ligga på?

Det finns egentligen tre intervall som bedömer hur pass bra respektive mindre bra signalstyrkan/signalkvaliteten är. Notera att samtliga värden är negativa och desto högre värdet ger en lägre bullernivå, vilket till exempel betyder att -80 dBm ger en högre bullernivå än -85 dBm.

Intervallen är listade nedan, där X representerar bullernivån i centralenheten:

  • -105 < X < -85 – Hög signalkvalitet, låg bullernivå.
  • -85 < X – Hög bullernivå
  • -75 < X – För hög bullernivå, systemet kommer att varna för detta.
Måste jag ha fast internetuppkoppling för att använda ett Ajax-larm?

Nej, du kan använda mobildata. Läs mer i artikeln “Behövs fast Internetuppkoppling för Ajax?”.

Kan installera ett Ajax-larm hemma om jag har husdjur som rör sig fritt i hemma?

Ja, men du kommer att behöva anpassa larmet beroende på storleken på ditt husdjur.

Om ditt husdjur är kortare än 50 cm och väger mindre än 20 kg, så behöver du inte göra något särskilt, men undvik att rikta rörelsesensorerna åt det håll där djuret ofta leker, eller en trappa.

Väger ditt husdjur 20 – 30 kg så behöver du ställa in larmets känslighet på “låg”.

Väger ditt husdjur över 30 kg så behöver du skräddarsy ditt hemlarm.

Läs mer i artikeln “Hemlarm för dig med hund eller katt”.

Är Safelands hemlarm certifierade?

Ja, läs mer om våra certifieringar i artikeln “Är Safelands hemlarm certifierade?”.

Hur kommunicerar larmet?

Larmet kommunicerar med sina egna komponenter via sitt egna protokoll – Jeweller på 868.0-868.8 MHz. Däremot sker anslutningen till Internet genom något av följande Ethernet, WiFi eller mobilnätet.

Hur stor är räckvidden?

Räckvidden är ungefär 2000 meter på fri sikt. Inomhus räcker normalt en centralenhet även för stora hus. Vid larm på tomten, exempelvis garage kan det ibland behövs signalförstärkare.

Vilket frekvensband använder Ajax och varför?

Ajax använder sig av 868.0-868.6 MHz eller 868.7-869.2 MHz beroende på region. Systemet använder sig av ett frekvensband och inte en statisk frekvens vilket möjliggör automatiska byten av frekvens vid fall då störning uppstår. Metoden kallas frekvenshoppning och gör så att systemet svårare störs ut.

Det högre frekvensbandet 868 MHz är mindre trafikerat än det traditionella 433 MHz eftersom att det sistnämnda används i fler applikationer. Då 433 MHz bandet är mer trafikerat kan det lättare störas ut, vilket är skälet till att Safelands premiumlarm går på 868 MHz.

Har Premiumlarmet kameror som filmar i realtid?

Safelands Premiumlarm – Ajax erbjuder inte några kameror i dagsläget som kan filma i realtid. Däremot har de tagit fram en rörelsedetektor som tar stillbilder då larmet utlöses, denna kallas för MotionCam. Larmcentralen kan vidare ta del av dessa bilder.

Erbjuder Safeland kameror som är kompatibla med Premiumlarmet?

Vi på Safeland erbjuder flera typer av kameror som är kompatibla och integrerbara med Premiumlarmet. Dessa är av varumärkena Imou & Dahua. Det går utöver dessa att få in kameror som stödjer RTSP – Real Time Streaming Protocol i Safelands Premiumlarm. Metoden för detta finns beskriven här.

Kan Imou respektive Dahua kamerorna integreras i Ajax appen?

Ja, de kan integreras i Ajax appen. Genom det kan kamerorna visas i realtid i appen. Detta förklaras vidare i vår blogg. Det krävs dock en tredjepartsapplikation av Dahua eller Imou där samtliga kameror konfigureras. Videoinspelningarna sparas även i dessa applikationer. Vidare kan kameror av andra fabrikat läggas till ditt hemlarms system från Safeland ifall de stödjer RTSP, detta förklaras här.

Är min kamera från Arlo integrerbar med Safelands Premiumlarm?

Detta är möjligt genom Safeland Connect-kopplingen till ditt hemlarm.  Möjligen finns till exempel att få kameran att spela in då larmet går i ditt hem. Detta kan du läsa mer om i vår blogg.

Erbjuder Ajax kameror?

Ajax-larmet har nu många möjligheter gällande kameror, både utomhus och inomhus. Vissa kameror är en direkt del av larmet och löser ut vid larm eller på begäran (On Demand). Det finns nu även övervakningskameror som även kan löpande spela in video.

Krävs Hub 2 för att kunna använda kameror med Ajax?

En vanlig missuppfattning är att Ajax Hub 2 krävs för de tredjepartskameror vi erbjuder på Safeland. Detta stämmer inte, dock krävs Hub 2 vid köp av Ajax MotionCam eller någon av övriga Ajax-larmkameror.

Vad innebär GSM-koppling?

Om ditt Premiumlarm hos Safeland tappar uppkoppling till internet kommer larmet gå över på mobil anslutning. GSM/LTE-nätet fungerar alltså som en slags alternativ (och backup) kommunikation till internet.

Vilket SIM-kort bör man använda för hemlarmet?

Vi rekommenderar ett förbetalt M2M-SIM-kort. Förslagsvis detta.

Hur mycket datatrafik drar Ajax-larm?

Ajax larmsystem förbrukar ca 50 Mbyte per år. Det förbrukar trafik även om det finns en Ethernet-uppkoppling eftersom den löpande “pingar” mobiluppkopplingen för att verifiera att den är vid liv.

Behöver man internetanslutning för att konfigurera GSM-uppkoppling?

Ja, kom ihåg att första gången du använder systemet behöver du en aktiv Ethernetkabel.

Artiklar om Ajax

Om batterier i larmsystemet

Livslängden på batterierna i Ajax larmkomponenter beror på flera faktorer, såsom inställningarna för kommunikationen med hubben, temperaturer och andra användarinställningar. Här vägleder vi dig för...

När släcks 4G-nätet

När stängs 4G-nätet?

2G och 3G-nätet håller på att nedmonteras, en nedmontering som pågår fram till 31 december, 2025. De flesta mobiltelefoner har redan stöd för 4G,...

MotionCam årets produkt i Europa

Kamerasensorn i Safelands premiumlarm, Ajax MotionCam, fick den prestigefyllda utmärkelsen årets säkerhetsprodukt på på PSI Awards. Rörelsesensorn har en inbyggd kamera som skickar bilder till...

Vilken Ajax Hub passar dig?

Den här artikeln hjälper dig att välja rätt hubb när du köper Safelands Premiumlarm. Vi vägleder dig genom att förklara de viktigaste skillnaderna mellan hubbarna...

Svart brandvarnare och hemlarm

Svart hemlarm och brandvarnare

Svart hemlarm med prisbelönt design Safelands larm från Ajax uppmärksammans för sin stillrena "Apple-design" och upplevelse. De flesta väljer det vita hemlarmet, men nästan alla komponenter...

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla